• پروژه های حفاظتی و نظارت تصویری و زیرساختی در پایانه های مرزی

بر اساس عقد قرارداد با سازمان مربوطه ، خدمات مشاوره ،طراحی و نظارت در پروژه های حفاظتی و نظارت تصویری و زیرساختی پایانه های مرزی زمینی و دریایی کشور در حال انجام می باشد؛

 

  • مشاوره ، طراحی و ناظر امور پروژه ها و مناقصات زیر ساختی فرودگاهی

با توجه به این که در چشم انداز آینده ی نزدیک برای برخی فرودگاه های داخل کشوری ، قابلیت تبدیل شدن به فرودگاه های ترانزیت بین المللی بارو مسافر هدف گذاری شده است لذا ایجاد زیر ساخت های لازم به جهت نیل به اهداف توسعه ای الزامی می باشد.در همین راستا شرکت فرازاندیشان سامانه گستر صبا به عنوان مشاور ، طراح و ناظر امور پروژه ها و مناقصات زیر ساختی ذیل در امور خدمات فرودگاهی اقدام به عقد قرارداد نموده است؛

  • پروژه سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری.
  • پروژه های زیر ساخت شبکه و فناوری اطلاعات .
  • سیستم های اعلان و اطفای حریق .