مرکز عملیات امنیت

معرفی مرکز عملیات امنیت
براي داشتن اشراف کامل بر امنيت اطلاعات سازمان، داشتن راهکارهاي هوشمند مانند Internet Security يا SIEM و مانند آن –که علاوه بر سامانه‌هاي متعارف امنيتي مانند ديوار آتش، تشخيص هجمه، رمزکننده‌ها، سيستم‌هاي احراز هويت و … هستند- براي ايجاد، پايش و بهبود امنيت کافي نيستند. بلکه بايد ساختار کاملي ايجاد شود تا بتواند تمام اين اجزاء را به صورت هماهنگ و يکپارچه در کنار يکديگر بکارگيري نموده و تضمين قابل قبولي نسبت به سطح امنيتي سازمان متناسب با تهديدات روز ايجاد نمايد. ساختاري که اين ماموريت را بر عهده دارد مرکز عمليات امنيت ناميده مي‌شود. چنين مرکزي وظيفه دارد با کنار يکديگر قرار دادن کاربران و فناوري‌ها در قالب فرايندها و ساختارهاي منظم و از قبل تعريف شده، حداکثر هم‌افزايي را ميان سامانه‌هاي مختلف امنيتي ايجاد نمايد و ساختار امنيتي سازمان را هر چه بيشتر هوشمند، آگاه و حساس کند. شکل ۱ اين مفاهيم را در يک چارچوب واحد و کلي نشان مي‌دهد. در اين رابطه شرکت فراز انديشان سامانه گستر صبا، با داشتن کادري مجرب و حرفه‌اي به عنوان اولين شرکت دارنده گواهي طراحي و استقرار مرکز عمليات امنيت در سازمان‌ها آمادگي کامل جهت طراحي و استقرار اين مرکز را در سطح تمام سازمان‌هاي مختلف اعم از مهم، حياتي يا حساس را دارا است. گواهی فعالیت شرکت در این حوزه از لینک اینترنتی مرکز ملی نما به آدرس زیر قابل استعلام می‌باشد.