با توجه به نیازمندی های جدید در سیستم های مدرن ارتباطات الکترونیکی و وجود بسترهای مناسب ارتباطات شبکه ای، ایجاد مراکز داده در تمامی سازمان ها، ادارات و نهادها امری اجتناب ناپذیر است، این شرکت افتخار دارد با بکارگیری کارشناسان مجرب عملیات طراحی و ساخت مراکز داده را با توجه به نیازمندی های کارفرما و براساس استانداردهای موجود به انجام برساند، همچنین بخش مشاوره فنی IT شرکت در تمامی مراحل به عنوان پشتیبان در کنار پروژه خواهند بود.

با عنایت به گسترده بودن آیتم های اجرای پروژه های دیتاسنتر شرکت صبا سامانه در راستای بهبود ساختار تبادل داده ها با دسته بندی فعالیت های طراحی و اجرا به دنبال ارائه خدمات مطلوب تر در هر یک از زمینه ها و یا انجام پروژه به صورت EPC می باشد.

هدف اصلی هدف اصلی

هدف اصلی شرکت ایجاد محیط و بستر امن و قابل اطمینان جهت نگهداری اطلاعات مهم و ارائه سرویس ها به عوامل درون سازمانی و سازمان های همکار بدون هر گونه وقفه می باشد.