• تحلیل، طراحی، توسعه و پیاده سازی نرم‌افزارهای سفارشی مبتنی بر سیستم عامل‌های Android و IOS

  • انتخاب راه‌کارهای مناسب برای تهیه سیستم‌ها و استقرار و توسعة آنها با توجه به فناوری‌های نوین و پتانسیل‌های موجود

  • برنامه‌ریزی جهت تهیه و استقرار سیستم های نرم‌افزاری و پشتیبانی آن‌ها

  • مدیریت بانکهای اطلاعاتی و اعمال تدابیر لازم امنیتی در خصوص همه سیستم‌های نرم‌افزاری

  • مهندسی مجدد، ارتقاء و بروزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری

  • مطالعه و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده و تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی و علمی کارکنان

  • ارائه مشاوره در امور طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی