ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

بر اساس استاندارد ISO 27001:2013

دنیای امروزحفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی غیر مجاز،تخریب،تغییرو افشاء یک ضرورت انکار نا پذیر به شمار می رود و مستلزم یک روش مدیریتی تاثیر گذار می باشد. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) یک راه ساختار یافته برای مدیریت اطلاعات محرمانه و حساس یک سازمان می باشد که این اطلاعات در هر لحظه و در  هر  مکانی بتواند به صورت امن نگهداری شود، در واقع سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قرار است یه هماهنگی بین تمامی فعالیت های امنیتی ایجاد کند. استاندارد ISO/IEC27001 پشتیبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را بر عهده میگیرد، این استاندارد بین المللی مدیریتی امنیت اطلاعات شامل دستور العمل هایی است که مشخص می کند چه چیزی باید داخلISMS  قرار بگیرد و به چه الزاماتی نیاز دارد تا بتواند ممیزی بشود، این استاندارد زمینه مناسبی را برای بهره گیری از حفاظت اطلاعات سازمانی فراهم آورده است و به تمام سازمان ها با هر اندازه و ساختار کمک می کند.

سازمان‌ها در راستای اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) اقدام به تدوین خط‌مشی‌ها و اهداف سازمانی و فرآیندی می‌کنند و ممیزی ابزار مناسبی برای مطمئن شدن مدیران از اجرای صحیح کارها و حرکت مطابق برنامه و اهداف است. مدیران سازمان‌ها از طریق گزارش‌های ممیزی می‌توانند عملکرد امنیتی سازمان خودشان را بررسی و تحلیل کنند، از تحقق برنامه‌های تعیین‌شده در راستای دستیابی به اهداف و خط‌مشی امنیتی سازمان  اطمینان حاصل نمایند. ممیزی‌های سیستمی در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  (ISMS)این امکان را به سازمان‌ها می‌دهند تا در کنار این ممیزی‌ها فرصت‌های بهبود و فرصت‌هایی که می‌تواند به پیشرفت سازمان کمک کند را  شناسایی کنند و با اجرای این فرصت‌ها سودآوری سازمان را بالا ببرند.

مزایای ممیزی ملی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

کاربرد ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)

 • شناسایی و حفاظت از دارایی های سازمان 
 • شناسایی عدم انطباق با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • حفظ محرمانگی و در دسترس بودن اطلاعات سازمان
 • حفظ امنیت اطلاعات سازمان
 • اطمینان از تداوم کسب و کار
 • امکان رقابت بهتر و موثر با دیگر سازمان ها
 • آمادگی در برابر حوادثی که امنیت اطلاعات سازمان را به خطر می اندازد
 • ارائه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب به‌منظور رفع عدم انطباق‌های شناسایی‌شده
 • ارزیابی مخاطرات سازمان
 • ارزیابی آسیب پذیری های سازمان
 • ارزیابی تهدیدات سازمان
 • ارائه گزارشات تحلیلی سازمان