به نام فن‌آور هستی

شرکت فرازاندیشان سامانه گستر صبا با گردهم آوری تعدادی از متخصصین و اساتید بزرگ کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز امنیت اطلاعات و با اتکا بر دانش فنی، تخصص و تجارب ایشان، درصدد است در اجرای پروژه ها و طرح ها پژوهشی، کاربردی، راهبردی، فنی و مالی به ایفای نقش و مشارکت اثربخش و کارا بپردازد. به یقین در این مسیر اعتقاد به نوآوری، اندیشه ورزی و بهره گیری از توانایی ها و پرورش استعدادها راهگشا بوده و نشانگر اعتقاد درونی بر سازندگی و پیشرفت میهن عزیزمان ایران اسلامی است.
به شکرانه توفیق خدمت به جامعه و در مسیر تحقق اهداف و اولویت های صنعت IT کشور که بر مدار توسعه اندیشه و تکنولوژی و فناوری استوار می باشد، این شرکت افتخار دارد علاقمندی خود را جهت مشارکت و همکاری در ارائه خدمات فناورانه و مالی (سرمایه گذاری) با آن مجموعه محترم اعلام دارد.

ارزش ها

 • صداقت

  ما در گفتار و عملکرد اصل صداقت را بر منافع ارجح می دانیم.

 • - اتحاد

  همه باهم برای دستیابی به رشد  و ارتقای کیفیت در تمامی بخش ها تلاش می کنیم.

 • - احترام

  رفتار درون و برون سازمانی ما با گروه های ذینفع سازمان مطابق رفتاری است که مخاطب در انتظار آن است.

 • - پاسخگویی

  در هر شرایطی پاسخگوی نیاز ها و تعهدات به ذینفعان خود هستیم.

 • - برتری طلبی

  همواره با تکیه بر اخلاق حرفه ای در راستای بهبود عملکرد و تصمیم سازی برتر حرکت می کنیم.