نوشته‌ها

بررسی انواع الگوریتم های یادگیری ماشینی

شرکت فرازاندیشان سامانه گستر صبا (زیر نظر هلدینگ صبا میهن)با گردهم آوری تعدادی از متخصصین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز امنیت اطلاعات  و بررسی انواع الگوریتم های یادگیری ماشینی با اتکا بر دانش فنی، تخصص و تجارب ایشان، در اجرای پروژه ها و …