نوشته‌ها

SOC چیست

مرکزعملیات امنیت SOC، یک مرکز جامع برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است که از نظر امنیت ملی و امنیت سیاسی در فضای مبادله اطلاعات بسیار موثر است.