نوشته‌ها

آیا امنیت بیشتر به منزله امنیت بهتر برای شبکه تلقی می شود(قسمت دوم)

فناوری هوش مصنوعی در تشخیص تهدیدات سایبری که در سالهای اخیر بسیار گسترش پیدا کرده است. تامین امنیت بیشتر برای یک شبکه هرگز به معنای امنیت بهتر نخواهد بود.

آیا امنیت بیشتر به منزله امنیت بهتر برای شبکه تلقی می شود(قسمت اول)

شرکت فرازاندیشان سامانه گستر صبا (زیر نظر هلدینگ صبا میهن)با گردهم آوری تعدادی از متخصصین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز امنیت اطلاعات و با اتکا بر دانش فنی، تخصص و تجارب ایشان، در اجرای پروژه ها و طرح ها پژوهشی، به ایفای نقش و مشارکت اثرب…