نوشته‌ها

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟

به گزارش شرکت صبا میهن ، اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۹۹ ، اظهار کرد:افزایش حقوق بازنشستگان هر سال نهایت تا خرداد ماه اعمال می‌شد، اما امسال به دلیل اینکه دستمزد کارگران اواخر ف…