نوشته‌ها

تفاوت بین BPM و BI

در تفاوت بین BPM و BI باید گفت که مدیریت اجرایی تجاری در اصل متعلق به دنیای هوشمند تجاری (BI) و ذخیره سازی دیتا است و نباید آن را با BPM اشتباه گرفت.