نوشته‌ها

الگوریتم های فیس بوک به تفرقه انگیزی دامن می زنند

الگوریتم های فیس بوک به تفرقه انگیزی دامن می زنند

به گفته شرکت صبا میهن الگوریتم های فیس بوک به تفرقه انگیزی دامن می زنند طبق گزارشی جدید مدیران ارشد فیس بوک در برابر تلاش های داخل شرکت برای کاهش تفرقه انگیزی این پلتفرم مقاومت کرده اند. به نوشته وال استریت ژورنال گزارشی داخلی در فیس بوک ال…