نوشته‌ها

نرم افزار هوش تجاری چیست؟

نرم افزار هوش تجاری چیست و چه مزایایی دارد؟

نرم افزار هوش تجاری یک ابزار نظارتی است که برنامه ریزی های یک سازمان را ساده‌تر می‌کند. این نرم افزار،فرایند نظارت بر فعالیت سازمان را بسیار منظم تر می کند.