نوشته‌ها

نرم افزار BPM  و سطح آمادگی ما

شرکت ها برای بهبود کارایی ، بر هسته فرآیندهای تجاری خود تمرکز دارند و بطور فزاینده ای از راه حل های مدیریت کسب و کار یا همان نرم افزار BPM استفاده می کنند.