نوشته‌ها

,

مفاهیم یادگیری ماشینی و تحلیل های امنیتی

یادگیری هوشمند و تجزیه تحلیل اطلاعات، معمولاً با واژه های ناملموس برخورد می‌کنیم. مانند مفاهیم یادگیری ماشینی،هوش مصنوعی و... که هر کدام تعریف خاصی دارند .