نوشته‌ها

توئیتر از کاربرانش حق عضویت دریافت می کند

هکرهای ۱۳۰ حساب کاربری توئیتر شناسایی شدند

بدون وابستگی به سازمان دولتی؛ هکرهای ۱۳۰ حساب کاربری توئیتر شناسایی شدند گزارشی جدید حاکی از آن است که حمله به بیش از ۱۳۰ حساب کاربری در توئیتر توسط گروهی از جوانان انجام شده است. این افراد با هیچ سازمان دولتی یا جرائم سازمان یافته ارتباطی ند…