نوشته‌ها

آیا امنیت بیشتر به منزله امنیت بهتر برای شبکه تلقی می شود(قسمت اول)

شرکت فرازاندیشان سامانه گستر صبا (زیر نظر هلدینگ صبا میهن)با گردهم آوری تعدادی از متخصصین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز امنیت اطلاعات و با اتکا بر دانش فنی، تخصص و تجارب ایشان، در اجرای پروژه ها و طرح ها پژوهشی، به ایفای نقش و مشارکت اثرب…
,

مفاهیم یادگیری ماشینی و تحلیل های امنیتی

یادگیری هوشمند و تجزیه تحلیل اطلاعات، معمولاً با واژه های ناملموس برخورد می‌کنیم. مانند مفاهیم یادگیری ماشینی،هوش مصنوعی و... که هر کدام تعریف خاصی دارند .